THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPImage

l i n e s .& .s h a d o w s
©g i a n g20756 gallery


Image


b l u e .d r e a m .d a n c e r
__________________________________________________________________________
©g i a n g


one man
one fly in
an enormous guest room

Issa20771 gallery


Image


d r e a m e r . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


i dream of making
a trellis for moonflowers
to climb,
but oh my life, that will not
bear the wait till autumn!

Shiki20821 gallery


Image


o w l . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


with useless authority
the great horned owl
sits moon-eyed in daylight

Kaikyo20852 gallery


Image


d r e a m i n g .c a t .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


i envy the tomcat
how easily he lets go of
love's pain and longing!

Etsujin20926 gallery


ImageImage


n i ệ m . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


muốn đi, là đã đi rồi
muốn về, là đã về ngồi nơi đây
mơ chi đến cõi phương Tây
Đông, Tây - cũng một bóng cây Bồ Đề
không đi, nên cũng không về
ngồi đây mà biết. Bồ Đề. là ta.

nguyễn hiện nghiệp


Image


20963 gallery


Image


d a r u m a . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the great Buddha does nothing.
he doesn't even blink
at falling hailstones.

Shiki21005 gallery


Image


b í n h . .t h â n
__________________________________________________________________________
©g i a n g


so
I picked up a piece of paper
and they came out
just like that
the monkeys
the snow monkeys
in time
for the year of the Monkey 2016

giang21084 gallery


Image


m o t h e r .a n d .c h i l d
__________________________________________________________________________
©g i a n g


a mother’s arms
are made of tenderness
and children sleep soundly
in them.

Victor Hugo21212 gallery


Image


l i g h t .w i n d .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


wind in summer
and all my unlined writing
paper's blowing of my desk

Shiki


Image


21339 top - gallery
l i n e s & s h a d o w s - w h i t e o w l
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Tình Thơ Mùa Thu - thơ - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image

Dưới ánh trăng thu lẻ bóng hình
Ta ngồi đợi mãi lúc bình minh
Chờ cơn gió nhẹ mơn ngàn nắng
Tự hát ru mình mộng nhân sinh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngữ... - văn - Phạm Chi Lan _______________________________________________

Image

Ðôi khi, thời tiết khí trời đem đến cho tôi những ngày sầu mang mang, chỉ thấy trống vắng và lâng lâng khi nhìn mầu nắng quái thoi thóp lấp lánh trong một vòm cây. Vài con chim về ngủ sớm trên cành, và những gợn gió nhẹ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Về Từ Vô Vọng - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Thu Hồng Một Thuở - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...