439_just_like_yesterday
1 4 2 .. . .

tình yêu
không ở ngày lễ
chỉ ở những ngày không tình yêu, và
hiện đang có rất nhiều ngày không tình yêu
không được cử hành nghi thức

chữ không phải là những con rối
chúng chỉ an nhiên tự tại
để được tạo hình và cảm tính từ biến động môi trường
kẻ vay mượn chúng thì được gọi là tác giả
trong khi họ không phải là kẻ tạo hình và cảm tính lên chúng

khi đùa giỡn với tình yêu
tác giả và con chữ đã quên mất một điều
cả hai cùng mang một loại mặt nạ
của kẻ múa rối
chiếc mặt nạ thứ hai đang múa may cái rối rắm của kẻ vay mượn chúng
trong khi chiếc mặt nạ thứ nhất đang cố múa rối cái nhân dáng và cảm tính của những con chữ đang vay mượn tác giả để múa rối
một ngày lễ không tình yêu

cuối cùng, kẻ viết bài thơ này cũng đang múa một thứ rối khác
thơ.


h h i ế u