439_just_like_yesterday
b à i .t h ơ
.c u ố i . t u ầ n


Tôi gấp đời mình như gấp áo
Lòng còn hằn những nếp đợi nhau
Gương lược buồn thôi từ dạo nọ
Tôi chờ tôi biết đến khi nào

Đời đôi lúc cũng buộc mình trơ tráo
Cọng nơ xanh cột tóc bạc như nhau
Đêm tôi thở than ngày cơm áo
Sớm tinh mơ mai đã luỵ đào

Chiều người ta đi về tứ hướng
Còn riêng tôi chỉ có một phương
Phố xá trùng khơi duyên lại hợp
Tôi lơ ngơ giữa ngã ba đường

Tôi còn lại chút mình trong trí tưởng
Hồ thu xưa bóng ngã chiều sương
Những cánh tím bên kia đồi núi
Vẫy chào tôi như những oan hồnn g u y ễ n t h ị b ạ c h v â n